Site Loader

Andmebaasi võrguliidesed. Logi sisse külalisena ttü, tlü Eesmärk on tutvustada võimalusi java liideste konstrueerimiseks tarkvara JDeveloperi abil ning luua võimalusi praktiliste kogemuste saamiseks sel alal.
ITX8221 Digitaalse ekspertiisi erikursus. Logi sisse külalisena ttü, tlü Inglise keeles. Digital Forensics
Arvuti töövahendina (vene keeles) tlü Eesmärk on luua eeldused, et üliõpilane saaks ülikoolis olemasolevaid infotehnoloogilisi vahendeid maksimaalse kasuteguriga rakendada oma õppetöös ning edukalt läbida teisi arvutikasutusel põhinevaid kursusi.
Java (bakalaureuseõpe) tlü, itk
Krüptoloogia meetodid andmeturbes tlü Kursus loob eeldused süstemaatilise ülevaate saamiseks kaasaja krüptograafiast nii teoreetilise kui ka praktilise ehk kasutusliku poole pealt, mida läheb valdkonnas orienteerumiseks vaja ühel kaasaja IT spetsialistil või matemaatikul.
Intelligentsed süsteemid tlü Kursus loob eeldused teadmiste ja intellekti olemuse mõistmiseks struktuuriteoreetilise ning matemaatilise loogika vahenditega.
Computer skills and programming update tlü
Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine itk
Andmebaasisüsteemid (Database Processing) itk
Arvuti algkursus koolidele (Internet, Word, Excel, Excel edasijõudnutele, Powerpoint, Teoreetilised kontrolltööd).
web 
tracker

Post Author: admin